Technologija

VĖDINIMO KANALŲ IR ŠIUKŠLIŲ ŠALINTUVŲ (VAMZDŽIŲ) VALYMO, DEZINFEKAVIMO IR BIOCHEMINIO APDIRBIMO TECHNOLOGIJA IR MEDŽIAGOS

 

Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvų 91/155/EB ir 2001/58/EB reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimais bei 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimus.

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų dezinfekavimui naudojamas biocidas (dezinfekantas), kurio panaudojimo technologija aprašyta patente LT 6325 B, atitinka ES direktyvų 91/155/EB , EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus.  Biocidas regisruotas Lietuvoje ir išduotame produkto autorizacijos liudijime, specialiose autorizacijos sąlygose nurodyta: ".... daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžiams dezinfekuoti. ..."

Oro kondicionavimo , traukos kamerų (spintų) dezinfekavimui gali būti naudojamas biocidas (dezinfekantas), kurio panaudojimo technologija aprašyta petente LT 6325 B , atitinka ES direktyvų 91/155/EB, EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus. Biocidas registruotas Lietuvoje ir išduotame produkto autorizacijos liudijime, specialiose autorizacijos sąlygose nurodyta: ".....oro kondicionavimo sistemoms dezinfekuoti;..." 

Atliekamų darbų technologija:

Vėdinimo kanalai

  1. Vėdinimo kanalų vidinių paviršių apžiūra (videozondas) esant būtinybei, kai kyla įtarimas, kad kanalai užteršti ar užkimšti. Darbai atliekami nuo stogo, išimtiniais atvejais , butuose.
  2. Mechaninis vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas lanksčiais velenais su besisukančiais šepečiais (800-3000 aps/min.). Darbai atliekami nuo stogo.
  3. Dezinfekavimas ir biocheminis apdorojimas. Darbai atliekami nuo stogo.
  4. Oro srautų matavimai. Matavimai atliekami vėdinimo kanaluose ant stogo, išimtiniais atvejais butuose.

 

Šiukšlių šalintuvai

  1. Piltuvų mechaninis valymas;
  2. Šiukšlių šalintuvų (vamzdžių) ir  įrangos vidinių paviršių apnašų skaidymas šarminiu preparatu;
  3. Šiukšlių šalintuvų (vamzdžių) vidinių paviršių mechaninis valymas lanksčiais velenais su besisukančiais šepečiais;
  4. Bunkerio mechaninis valymas;
  5. Šiukšlių šalintuvo, piltuvų ir bunkerio dezinfekavimas  ir biocheminis apdirbimas (naudojamas rūko generatorius/ purkštuvas);

 

Darbai atliekami tik šiltuoju metų laiku, ar esant teigiamai lauko temperatūrai.

UAB Freiga ir partneriai. Ventiliacijos kanalų, ortakių valymas, dezinfekavimas, vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas, cheminis, biocheminis apdirbimas, biologinis apdirbimas, valymo įranga. Šiukšlių šalintuvų valymas, dezinfekavimas, biocheminis apdirbimas, apdorojimas. Vedinimo kanalu valymas. Vedinimo kanalu dezinfekavimas. Vedinimo kanalu biocheminis apdirbimas. Ortakiu valymas. Ortakiu dezinfekavimas. Ortakiu biocheminis apdorojimas. Siuksliu salin tuvu valymas, dezinfekavimas. Vamzdžių valymas, dezinfekavimas. Vedinimo kanalu, ventiliacijos kanalu valymo, dezinfekavimo įranga. 

Technologija smulkiau aprašyta patentuose Nr.5745 ; 5870 ir 6325.

                
PATENTAS  LT 5745          PATENTAS  LT 5870           PATENTAS  LT 6325

Patentų Nr. 5359, 5745, 5870, 6325 autorių/sąvininkų teises gina LR Patentų Įstatymas Nr.1-372 (Žin.1994, Nr.8-120), EPO - Europos Patentų Tarnyba, WIPO – Pasaulinė Intelektinės Nuosavybės Organizacija.

   Juridiniai asmenys, norintys atlikti vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbus, privalo kreiptis į licenciarą (patentų savininką/savininkus) dėl licencijos ar franšizės suteikimo.

 
Prieš   Po