LICENCIJA VSPV

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJA Nr. VSL-292

 

60.2. licencijos turėtojas neturi teisės savo vardu įgalioti kitų fizinių ar juridinių asmenų ar pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti licencijoje nurodytą veiklą (DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO, 2010 m. spalio 1 d. Nr. V-868, Vilnius)

LICENCIJUOTA VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮMONIŲ VEIKLA  PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU NEAPMOKESTINAMA  (PVM ĮSTATYMO 20 str. 1 d.) VSPV LICENCIJA Nr. VSL-292 (2011-06-14 VASPVT SAM Įsakymas Nr.T1-52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Ventiliacijos#valymas#Vėdinimo#kanalų#valymas#dezinfekavimas#biologinis#biocheminis#apdirbimas#apdorojimas#valymo#įranga#Šiukšlių#šalintuvų#vamzdžių#valymas# dezinfekavimas#biocheminis# cheminis# apdirbimas# apdorojimas# įranga#