UAB "Freiga ir partneriai" atlieka daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalinimo vamzdžių valymo, dezinfekavimo, dezincekavimo ir biocheminio apdorojimo darbus. Įmonės specialistai sukūrė unikalią technologiją ventiliacijos šachtų ir šiukšlių šalinimo vamzdžių valymui (patentai Nr.5359; 5745; 5870). Įmonė įsigijusi šių patentų išimtinę licenciją.

Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, todėl Valstybinė Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklai Tarnyba Prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos 2011 metais mūsų įmonei suteikė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Veiklos Licenciją (2011-06-14 Nr. VSL-292; VASPVT SAM įsakymas Nr. T1-52). Taigi UAB "Freiga ir partneriai" tapo pirma ir kol kas vienintelė licencijuota įmonė Lietuvoje, kuri atlieka vėdinimo kanalų valymą, dezinfekavimą ir biocheminį apdorojimą, to pasekoje įmonės veikla neapmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu, kas skatina konkurencingumą ir gyventojams mažina paslaugos kainas, o tai labai svarbu dalyvaujant daugiabučių namų renovacijos projektuose.

Įmonės naudojamos technologijos 2011 metais EPO - Europos Patentų Tarnybos ir WPO - Pasaulinės Intelektinės Nuosavybės Organizacijos buvo pripažintos kaip pažangiausios. Šie darbai ir technologija rekomenduojama EP (nuo 2011-11-18 ir Lietuvoje LR AM  įsakymas Nr.D1-888) kaip daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros privalomieji reikalavimai. Renovuojamuose daugiabučiuose namuose šių darbų būtinumą numato Statybos Techninis Reglamentas.

Šios technologijos taikomos Suomijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Latvijoje ir kitose Europos sąjungos šalyse.

 

UAB Freiga ir partneriai. Ventiliacijos sistemų, ortakių valymas, dezinfekavimas, vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas, biocheminis apdorojimas, cheminis apdorojimas, valymo įranga. 

 

 

 

 

 

Technologija

VĖDINIMO KANALŲ  VALYMO, DEZINFEKAVIMO IR BIOCHEMINIO APDIRBIMO TECHNOLOGIJA IR MEDŽIAGOS

 

Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvų 91/155/EB ir 2001/58/EB reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimais bei 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimus.

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų dezinfekavimui naudojamas biocidas (dezinfekantas), kurio panaudojimo technologija aprašyta patente LT 6325 B, atitinka ES direktyvų 91/155/EB , EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus.  Biocidas regisruotas Lietuvoje ir išduotame produkto autorizacijos liudijime, specialiose autorizacijos sąlygose nurodyta: ".... daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžiams dezinfekuoti. ..."

Oro kondicionavimo , traukos kamerų (spintų) dezinfekavimui gali būti naudojamas biocidas (dezinfekantas), kurio panaudojimo technologija aprašyta petente LT 6325 B , atitinka ES direktyvų 91/155/EB, EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus. Biocidas registruotas Lietuvoje ir išduotame produkto autorizacijos liudijime, specialiose autorizacijos sąlygose nurodyta: ".....oro kondicionavimo sistemoms dezinfekuoti;..." 

Atliekamų darbų technologija:

Vėdinimo kanalai

  1. Vėdinimo kanalų vidinių paviršių apžiūra (videozondas) esant būtinybei, kai kyla įtarimas, kad kanalai užteršti ar užkimšti. Darbai atliekami nuo stogo, išimtiniais atvejais , butuose.
  2. Mechaninis vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas lanksčiais velenais su besisukančiais šepečiais (800-3000 aps/min.). Darbai atliekami nuo stogo.
  3. Dezinfekavimas . Darbai atliekami nuo stogo.
  4. Oro srautų matavimai. Matavimai atliekami vėdinimo kanaluose ant stogo, išimtiniais atvejais butuose.
  5. Užsakovas arba buto savininkas savo jėgomis išsivalo bute esančias vėdinimo groteles ir iki 20 cm vėdinimo kanalą (iš buto). Rangovas dėl saugaus darbo reikalavimų, kad išvengtų elektros smūgio, trumpo elektros laidų jungimo, galimos žalos (ventiliatorių laidų sutraukymas, gofruotų vėdinimo rankovių sudraskymas) nuleidžia lankstų veleną iki kanalo dugno (vėdinimo kanalo pradžios), pakelia šepečius apie 20 cm ir tik tada įjungia sukimo momentą. Sukimas jungiamas jeigu vėdinimo kanalai ovalūs arba apvalūs. Kai kanalai kvadratiniai arba stačiakampiai sukimas nenaudojamas. Buto savininkui laidus darbuotojams patekti į butą, vėdinimo groteles išmontuoja ir kanalo dugną išvalo įmonės darbuotojai.

 

 

 #Ventiliacijos#kanalų #ortakių #valymas #dezinfekavimas #vėdinimo#kanalų#valymas#dezinfekavimas#cheminis#biocheminis#apdirbimas#biologinis#apdirbimas#valymo#įranga #Šiukšlių#šalintuvų valymas #dezinfekavimas #biocheminis#apdirbimas #apdorojimas. #Vedinimo#kanalu#valymas #Vedinimo#kanalu#dezinfekavimas#Vedinimo#kanalu#biocheminis#apdirbimas#Ortakiu#valymas# Ortakiu#dezinfekavimas#Ortakiu biocheminis apdorojimas#Siuksliu salintuvu valymas#dezinfekavimas#Vamzdžių valymas#dezinfekavimas#Vedinimo kanalu#ventiliacijos kanalu valymo #dezinfekavimo įranga. 

Technologija smulkiau aprašyta patentuose Nr.5745 ; 5870 ir 6325.

                
PATENTAS  LT 5745          PATENTAS  LT 5870           PATENTAS  LT 6325

Patentų Nr. 5359, 5745, 5870, 6325 autorių/sąvininkų teises gina LR Patentų Įstatymas Nr.1-372 (Žin.1994, Nr.8-120), EPO - Europos Patentų Tarnyba, WIPO – Pasaulinė Intelektinės Nuosavybės Organizacija.

  

 

Valymo įranga

BCA DRAUDIMAS

LICENCIJA TECHNOLOGIJAI

LICENCIJA VSPV