BCA DRAUDIMAS

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas  BCA Nr.0013012

Apdrausta veikla:                       

  • Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas, biocheminis apdirbimas;
  • Buitinių atliekų šalinimo vamzdžių  valymas  dezinfekavimas ir biocheminis apdirbimas;

Draudimo laikotarpis: iki 2016-12-31

Draudimo suma: 100 000 EUR

Draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui: 10 000 EUR